Cennik usług

Dietetyka Kliniczna Psychodietetyka

Konsultacja pierwsza 60 min

170 zł

 • Pomiary antropometryczne
 • Analiza składu ciała na profesjonalnym analizatorze z atestem medycznym wraz z omówieniem wyników
 • Dokładny wywiad żywieniowy
 • Dokładny wywiad zdrowotny
 • Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popełnianych błędów żywieniowych
 • Indywidualne zalecenia dietetyczne
 • Na podstawie uzyskanych informacji wspólnie ustalimy cele do osiągnięcia
 • Zaplanujemy wdrożenie i oszacujemy czas trwania indywidualnego jadłospisu lub planu żywieniowego.

konsultacja kolejna 30 minut

80 zł

 • Analizę składu ciała i omówienie wyników
 • Monitorowanie postępu dietoterapii
 • wsparcie i motywacja
 • wytyczanie realnych celów i wzmacnianie poczucia sprawczości
 • nauka samokontroli w trudnych sytuacjach
 • nauka zapobiegania powrotom do złych nawyków
 • wsparcie w realizacji zaleceń
 • Ewentualne skorygowanie diety
 • Edukację żywieniową

Konsultacja psychodietetyczna 60 min

140 zł

 • stosowanie diet i głodówek, z różnych powodów – niezadowolenie z własnego wyglądu, pomysł na zdrowe odżywianie się.
 • nadmiernie koncentrować się na wadze, wyglądzie.
 • jedzenie i niejedzenie w regulowaniu emocji i myśli.
 • dominujące myśli o jedzeniu, grubym ciele, niekiedy dochodzą do 90% wszystkich myśli w ciągu dnia.
 • anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne objadanie

Indywidualny jadłospis 7 dni

150 zł*

 • Indywidualny jadłospis (posiłki, produkty, sposób przygotowania, lista zakupów, lista zamienników produktów)
 • Z indywidualnymi zaleceniami, jakich produktów unikać i na co zwrócić szczególną uwagę
 •  Z diety zawsze wykluczę produkty, których nie lubisz, nie tolerujesz lub są dla Ciebie niewskazane ze względów zdrowotnych
 • Uwzględnię wszystkie niezbędne wymagania tak aby dieta, którą będziesz stosować była dopasowana do Ciebie, a nie na odwrót
 • Otrzymasz go w postaci przejrzystej tabelki z łatwymi przepisami krok po kroku
 • Produkty uwzględnione w diecie są dostępne w każdym większym sklepie spożywczym
 • Posiłki możesz także przygotowywać na dwa dni
 • Elastyczny – nie musisz zachowywać ściśle określonej kolejności posiłków – każdy posiłek z danej grupy (np. śniadania) możesz zamienić z innym z dowolnego dnia (z tej samej grupy)
 • Do swojego jadłospisu otrzymasz wskazówki dotyczące jego stosowania

Indywidualny jadłospis 14 dni

210 zł*

 • Indywidualny jadłospis (posiłki, produkty, sposób przygotowania, lista zakupów, lista zamienników produktów)
 • Z indywidualnymi zaleceniami, jakich produktów unikać i na co zwrócić szczególną uwagę
 •  Z diety zawsze wykluczę produkty, których nie lubisz, nie tolerujesz lub są dla Ciebie niewskazane ze względów zdrowotnych
 • Uwzględnię wszystkie niezbędne wymagania tak aby dieta, którą będziesz stosować była dopasowana do Ciebie, a nie na odwrót
 • Otrzymasz go w postaci przejrzystej tabelki z łatwymi przepisami krok po kroku
 • Produkty uwzględnione w diecie są dostępne w każdym większym sklepie spożywczym
 • Posiłki możesz także przygotowywać na dwa dni
 • Elastyczny – nie musisz zachowywać ściśle określonej kolejności posiłków – każdy posiłek z danej grupy (np. śniadania) możesz zamienić z innym z dowolnego dnia (z tej samej grupy)
 • Do swojego jadłospisu otrzymasz wskazówki dotyczące jego stosowania

Analiza składu ciała z omówieniem wyników

45 zł

 • Do pomiaru wykorzystywany jest profesjonalny analizator medyczny
 • Między innymi dowiesz się o zapotrzebowaniu energetycznym, zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej w każdej części ciała, ilości tkanki kostnej, wody w organizmie, otłuszczeniu narządów wewnętrznych, 
 •  Podczas kolejnych pomiarów zestawia ze sobą wyniki, przedstawiając progres pracy pacjenta w bardzo przejrzysty sposób.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONSULTACJI I ANALIZY SKŁADU CIAŁA

 • Na ok. 3 – 4 godziny przed wizytą nie pij dużej ilości płynów oraz nie ćwicz intensywnie,
 • Nie nakładaj rajstop (w przypadku kobiet), ponieważ analiza składu ciała wykonywana jest przez bose stopy,
 • Przed wizytą nie kremuj stóp i dłoni,
 • Badania labolatoryjne: Jeżeli nie masz problemów zdrowotnych, badania nie są konieczne. Wyniki będą istotne dla osób z grupy ryzyka chorób metabolicznych (cukrzycy typu II, miażdżycy itp.) czyli osób otyłych, z siedzącym trybem życia.Wyniki, które będą pomocne to: morfologia, lipidogram (cholesterol całkowity, frakcja LDL, frakcja HDL, trójglicerydy), glukoza na czczo oraz insulina na czczo. Jeśli nie występują ograniczenia finansowe – warto zbadać: 25OHD (witamina D), aspat, alat, kreatynina, żelazo, TSH, ft3, ft4, mocz.

UWAGA! Pamiętaj że dietetyk to osoba, która ma za zadanie Ci pomóc. Będę Cię wspierać oraz przewodniczyć w pewnym dążeniu do poprawy stanu zdrowia i osiągnięcia wspólnie wyznaczonego celu.

Nie martw się! Informacje, które mi przekażesz na wizycie są objęte całkowitą ochroną RODO, dlatego podczas wizyty możesz swobodnie powiedzieć o swoich wszystkich problemach zdrowotnych i dolegliwościach bez obaw. Dzięki temu Twój cel będzie osiągalny, a współpraca oparta na zaufaniu z sukcesem i zadowalająca dla obu stron.

 

*jednostka chorobowa lub wiele jednostek chorobowych występujących jednocześnie (niewydolność nerek, dna moczanowa, WZJG, SIBO, nowotwory, cukrzyca typu 1 i 2, choroba niedokrwienna serca, choroba refluksowa przełyku, zapalenie żołądka, uchyłkowatość jelit i inne nieswoiste choroby zapalne jelit, tężyczka, Hashimoto, łuszczyca, AZS, celiakia, alergie pokarmowe, otyłość i zespół metaboliczny) zdiagnozowana przez lekarza i wymagająca wykluczeń, eliminacji i ograniczeń pokarmowych to tzw jadłospis kliniczny, który wymaga dodatkowej opłaty do podanej ceny jadłospisu wynoszącej + 50 zł.