Kontrolna konsultacja online

80,00 

Opis

Spotkanie 30 minutowe obejmujące monitorowanie stopnia realizacji założonego przy podjęciu współpracy celu, zaleceń żywieniowych, korekcje, zmiany lub modyfikacje w celu dopasowania zmian nawyków żywieniowych do stylu życia i możliwości realizacji.
Spotkanie w formie wideorozmowy (link do spotkania w umówionym terminie pojawia się na podanym adresie e-mail po zakupie)
Konsultacja trwająca 30 minut obejmująca:
– Omówienie zmian w samopoczuciu obejmujących założenia i cele dietoterapii
– Monitorowanie postępu dietoterapii i stopnia realizacji założonego celu
– Korygowanie i modyfikacje w zmianie nawyków żywieniowych w zależności od czynników stylu życia
– Wsparcie i motywację obejmujące elementy psychodietetyki
– Wytyczanie realnych celów i wzmacnianie poczucia sprawczości
– Naukę samokontroli w trudnych sytuacjach i elastyczności wyborów żywieniowych
– Naukę zapobiegania powrotom do niewłaściwych nawyków i efektowi „jo – jo”
– Wsparcie w realizacji zaleceń przez praktyczne wskazówki
– Ewentualne skorygowanie planu żywieniowego
– Edukację żywieniową